Mænd på piedestaler.Og en liggende kvinde. I Svendborg

ArbejderBrockKvinde web

På hjørnet af Vestergade og Tinghusgade i Svendborg står der en mand på en piedestal. Det gør der også på hjørnet overfor, Vestergade/Johs. Jørgensensvej. Den første er i bronze: Amtmand Greve Brockenhuus-Schack. Den anden er i støbejern og hedder blot: Jernstøberen.
Amtmanden har stået der siden 1904, hvor samtlige kommuner i Svendborg Amt valgte at hædre deres gamle, afholdte amtmand, der på det tidspunkt havde været amtmand i 50 år, heraf de 36 i Svendborg Amt. Amtmanden blev desuden Svendborgs første æresborger.
Jernstøberen har stået foran det tidligere jernstøberi, nu vandrerhjem, siden 1985. Han er anonym, der er intet navn på soklen, og ingen jernstøbere er blevet æresborgere i Svendborg. På soklen står: ”Her virkede L. Lange & Co. Svendborg Jernstøberi 1850-1983”. Der er gået mange jernstøbere gennem fabriksporten i de 133 år, virksomheden eksisterede.
Hvem husker amtmanden i dag? Hvem husker jernstøberne hos Lange & Co.?
Måske husker vi dem i et glimt, hver gang vi passerer gennem krydset: Nå, der står amtmanden, stolt og værdig. Og der bærer jernstøberen på det smeltede jern, nu på 30. år. Hårdt arbejde, han må være træt i armene..
Når man først er begyndt at undres over mindesmærker og anden kunst i det offentlige rum, åbner man en dør, der er svær at lukke igen: hvorfor står det her? Hvad er meningen? Hvem er det? Hvem har besluttet netop denne ting på dette sted?

I kort afstand fra de to herrer på deres piedestaler, foran indgangen til biblioteket i Svendborg, ligger der en særdeles sanselig kvinde i bronze. Hun har – naturligvis – ikke noget navn, hun er et mytologisk begreb: Leda uden svane. Det kunne jeg godt spinde en feministisk ende over, men det må blive en anden gang.

Hvorfor rejser vi så få mindesmærker for hæderværdige personer nu om dage? Hvorfor er der så mange navngivne mænd på piedestaler og så få kvinder? Er der nogen i vor tid – mænd som kvinder -, vi ønsker at huske og hædre? Nogen forslag? Hvorfor ikke?

Inge Adriansen, museumsinspektør i Sønderborg, har skrevet en både flot og klog bog om Erindringssteder i Danmark. Den er tankevækkende læsning for den, der undrer sig.
Der findes også en landsdækkende database over  Værker i det offentlige rum, som kortfattet oplyser kunstner, titel og opstillingsår til den nysgerrige.
På Svendborg Bibliotek har man gjort sig den ulejlighed at udarbejde en  Skulpturguide over alle de skulpturer – både mindesmærker og kunst for kunstens egen skyld – der står rundt om i kommunen. Det kunne andre kommuner tage ved lære af.

Udover ovennævnte har jeg brugt disse kilder: http://www.svendborghistorie.dk/ og Inge Adriansen: Erindringssteder i Danmark, Museum Tusculanums Forlag, 2011